Regulamin

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  1. Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail percept@percept-szkolenia.pl najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  2. Po odesłaniu karty zgłoszeniowej otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, co jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników (w momencie wyczerpania miejsc zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników).
  3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury. Numer rachunku bankowego:

PERCEPT- Centrum Szkoleniowe

Zalesice 58A

26-680 Wierzbica

ING Bank Śląski 04 1050 1793 1000 0092 2109 9873

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia, jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe zgodnie z kodeksem cywilnym oraz takie jak np. nagła choroba czy wypadek prowadzącego lub inne ważne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia.
  2. W przypadku rezygnacji uczestnika z jakiegokolwiek powodu na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia organizator zwraca wpłatę w pełnej kwocie. W przypadku rezygnacji na mniej niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia organizator zwraca 50% kwoty. Organizator nie zwraca kwoty w przypadku rezygnacji w dniu szkolenia. Informacja o rezygnacji ze szkolenia wymaga formy pisemnej przesłanej na adres e-mail percept@percept-szkolenia.pl
  3. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, wpłata zostaje zwrócona w całości.
  4. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia, kwota wpłacona na konto organizatora zostanie zwrócona w terminie 5 dni roboczych od planowanej daty szkolenia.
  5. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie wręczona uczestnikom w dniu szkolenia lub wysłana listem na adres zgodny z danymi nabywcy faktury.