Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny i „Program 500+”czyli co nas czeka od nowego okresu zasiłkowego.

Zmiany w ustawach, które wchodzą w życie w 2017 r.

Najczęstsze problemy spotykane w realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Fundusz alimentacyjny i postepowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Radom 19.05.2017 r.

Program szkolenia: PDF     Karta uczestnictwa: DOC

Warszawa 26.06.2017 r.

Program szkolenia: PDF    Karta uczestnictwa: DOC

Nowy Sącz 2017 r.