ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I PROGRAM „RODZINA 500+”,JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE 4000 ZŁ Z USTAWY „ZA ŻYCIEM”.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY  I PROGRAM „RODZINA 500+” CO SIĘ ZMIENIA OD 2017 R.?JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE 4000 ZŁ Z USTAWY „ZA ŻYCIEM” KOMU
I KIEDY PRZYZNAWAĆ.AKTUALNE PROBLEMY I ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI – Program „Rodzina 500+. USTAWA O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ USTAWA O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW – nowy okres zasiłkowy – o czym warto pamiętać.
Radom 10.02.2017 r.
Warszawa 27.02.2017 r.