Najnowsze zmiany i realizacja : Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny i Program 500+. Zmiany od 1 stycznia 2018 r. w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych i wychowawczych cudzoziemcom.

Radom 26.03.2018 r.

Program szkolenia: PDF   Karta uczestnictwa: DOC